Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Mimarlık ve Yapı üzerindeki özenli ve titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkan tasarımlarımızla mimariye yeni bir çizgi getirmekteyiz.

Kaliteye bakış açımız; müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz üretim ve hizmetlerin sunumu arasında, tam bir uyumun sağlanmasına dayanmakta olup, bu süreci ifade eden kalite politikamız şu ilkelere dayanmaktadır.

Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve doğru olarak anlamak ve bu istekleri, müşteri memnuniyetini sürekli kılacak şekilde karşılamak.

Ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve bu doğrultuda müşterilerimizin ürün ve üretimlerine daha fazla değer katmak

Kalitesini sürekli geliştirdiğimiz ürünlerimizi, sıfır hata ve uygun fiyatlarla, istenilen zamanda ve istenilen miktarda müşterilerimize sunmak.

Kalite anlayışının, işletmenin tüm birimlerinde hissedilmesini, çalışanların kalite bilinci ile üretim yapmalarını ve bu konuda sürekli gelişimlerini sağlamak.

Yasal gereklilikler, toplum ahlakı ve çevreyi koruma ilkeleri doğrultusunda çalışarak kendimizi geliştirip sektörümüze, ülkemize ve tüm insanlığa değer katmak.